Mountain peaksMountain peaks

Όροι Χρήσης


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Τι περιλαμβάνουν αυτοί οι όροι;

Οι παρόντες όροι σάς πληροφορούν σχετικά με τους κανόνες χρήσης του ιστοτόπου μας.

Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Το www.peakstate.org είναι ένας ιστότοπος που διαχειρίζεται η Peak State: Mental Fitness (στο εξής "Εμείς"). Είμαστε μία Εταιρεία Κοινωνικών Συμφερόντων καταχωρημένη στην Αγγλία και την Ουαλία με μητρώο εταιρείας 12690033 και με έδρα στη διεύθυνση Wellington House, London Colney, Ηνωμένο Βασίλειο.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση infor@peakstate.org.

Η χρήση του ιστοτόπου μας σημαίνει αποδοχή των συγκεκριμένων όρων από την πλευρά σας.

Η χρήση του ιστοτόπου μας από πλευράς σας σημαίνει ότι επιβεβαιώνετε πως αποδέχεστε τους όρους αυτής της πολιτικής και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς.

Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν πρέπει να κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας.

Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των όρων για μελλοντική αναφορά.

Υπάρχουν και άλλοι όροι που ενδέχεται να ισχύουν για εσάς.

Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης αναφέρονται στους παρακάτω πρόσθετους όρους, οι οποίοι επίσης ισχύουν σε ό,τι αφορά τη χρήση του ιστοτόπου μας από πλευράς σας:

 • Η Πολιτική Απορρήτου μας
 • Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, η οποία ορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τις απαγορευμένες χρήσεις του ιστοτόπου μας. Όταν κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.
 • Η Πολιτική Cookies, η οποία αφορά πληροφορίες σχετικά με τα cookies στον ιστότοπό μας.

Ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές των παρόντων όρων.

Κατά καιρούς τροποποιούμε τους παρόντες όρους. Οποτεδήποτε θελήσετε να κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας, σας παρακαλούμε να ρίξετε μια ματιά σε αυτούς τους όρους ώστε να βεβαιωθείτε πως κατανοείτε τους όρους που ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η τελευταία φορά που επικαιροποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι όροι ήταν στις 31/03/2021.

Ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές στον ιστότοπό μας.

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε και να αλλάζουμε τον ιστότοπό μας κατά καιρούς προκειμένου να επικαιροποιούμε και να αναπτύσσουμε το περιεχόμενό του.

Ενδέχεται να αναστείλουμε τη λειτουργία του ιστοτόπου μας ή να τον αποσύρουμε.

Ο ιστότοπός μας διατίθεται δωρεάν.

Δεν εγγυώμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι πάντα ή αδιαλείπτως διαθέσιμος . Ενδέχεται να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα όλου ή οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπού μας για επιχειρηματικούς και λειτουργικούς λόγους. Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώνουμε εύλογα για οποιαδήποτε αναστολή ή ανάκληση.

Επίσης, εσείς έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε αυτό το συμφωνητικό σε κάποιον άλλο.

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων όρων σε άλλο οργανισμό. Θα διασφαλίσουμε ότι η μεταβίβαση αυτή δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας βάσει της σύμβασης.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό στον ιστότοπό μας

Είμαστε οι κάτοχοι ή οι δικαιοδόχοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν. Τα συγκεκριμένα έργα προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα τα εν λόγω δικαιώματα διατηρούνται.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να "κατεβάσετε" αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από τον ιστότοπό μας για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων σε περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό μας.

Δεν πρέπει να τροποποιείτε τα έντυπα ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού έχετε εκτυπώσει ή "κατεβάσει" με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία βίντεο ή ήχου ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό τους κείμενο.

Η ιδιότητά μας (και αυτή των οποιωνδήποτε αναγνωρισμένων συντελεστών) ως δημιουργών περιεχομένου στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου στον ιστότοπό μας χωρίς να λάβετε την ανάλογη άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή "κατεβάσετε" οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου μας κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας θα παύσει αμέσως και πρέπει, κατά δική μας επιλογή, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

Μην βασίζεστε σε πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας παρέχεται μόνο για γενική πληροφόρηση. Δεν έχει ως σκοπό να λειτουργήσει ως ένα σύνολο συμβουλών στις οποίες θα έπρεπε να βασιστείτε. Πρέπει να λάβετε συμβουλές από επαγγελματίες ή ειδικούς πριν αναλάβετε ή αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του περιεχομένου στον ιστότοπό μας.

Αν και καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την επικαιροποίηση των πληροφοριών στον ιστότοπό μας, δεν προβαίνουμε σε οποιεσδήποτε δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας είναι ακριβές, πλήρες ή επικαιροποιημένο.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ιστότοπους στους οποίους παραπέμπουμε με συνδέσμους.

Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την πληροφόρησή σας. Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως έγκριση από πλευράς μας των αντίστοιχων συνδεδεμένων ιστοτόπων ή πληροφοριών που ενδέχεται να λάβετε από αυτούς.

Δεν έχουμε τον παραμικρό έλεγχο επί του περιεχομένου των εν λόγω ιστοτόπων ή πόρων.

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες του ιστοτόπου δεν εγκρίνεται προηγουμένως από εμάς.

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες και υλικό που "ανεβάζουν" άλλοι χρήστες του ιστοτόπου, όπως σε πίνακες ανακοινώσεων και σε αίθουσες συζήτησης. Οι εν λόγω πληροφορίες και υλικά δεν έχουν επαληθευτεί ούτε εγκριθεί από εμάς. Οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στον ιστότοπό μας δεν αντιπροσωπεύουν τις δικές μας απόψεις ή αξίες.

Πώς να παραπονεθείτε για το περιεχόμενο που έχουν "ανεβάσει" άλλοι χρήστες

Εάν επιθυμείτε να παραπονεθείτε για περιεχόμενο που έχουν "ανεβάσει" άλλοι χρήστες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@peakstate.org.

Η ευθύνη μας για απώλεια ή ζημιά που έχετε υποστεί εσείς

 • Δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε με οποιοδήποτε τρόπο την ευθύνη μας απέναντι σε εσάς όπου κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο από πλευράς μας. Συμπεριλαμβάνεται ευθύνη για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκλήθηκε από δική μας αμέλεια ή από αμέλεια των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων ή των υπεργολάβων μας καθώς και ευθύνη για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.

 • Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι παρέχουμε τον ιστότοπό μας μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και ότι εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλεια κέρδους, απώλεια επιχείρησης, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

 • Εάν κάποιο ελαττωματικό ψηφιακό περιεχόμενο, παρεχόμενο από εμάς, προκαλέσει ζημία σε συσκευή ή σε ψηφιακό περιεχόμενο που σας ανήκει και αυτό οφείλεται σε δική μας παράλειψη να επιδείξουμε εύλογη φροντίδα και δεξιότητες, είτε θα επιδιορθώσουμε τη ζημία είτε θα σας καταβάλουμε αποζημίωση. Ωστόσο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για ζημίες που θα μπορούσατε να αποφύγετε ακολουθώντας τις συμβουλές μας για την εφαρμογή μιας ενημέρωσης που σας προσφέρεται δωρεάν ή για ζημίες που προκλήθηκαν από την παράλειψη της σωστής τήρησης των οδηγιών εγκατάστασης ή της διαθεσιμότητας των ελάχιστων απαιτήσεων συστήματος κατόπιν σχετικών συμβουλών μας.

Ενδεχόμενη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς

Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο όπως ορίζεται στην.

Μεταφόρτωση περιεχομένου στον ιστότοπό μας

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία η οποία σας επιτρέπει να "ανεβάζετε" περιεχόμενο στον ιστότοπό μας ή να έρχεστε σε επαφή με άλλους χρήστες του ιστοτόπου μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου τα οποία ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συμβολή συμμορφώνεται με τα εν λόγω πρότυπα και θα είσαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εμάς και θα μας αποζημιώσετε για τυχόν παραβίαση της συγκεκριμένης εγγύησης. Αυτό σημαίνει ότι θα είσαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστούμε εμείς ως αποτέλεσμα της παραβίασης της εγγύησης από πλευράς σας.

Οποιοδήποτε περιεχόμενο "ανεβάζετε" στον ιστότοπό μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο. Διατηρείτε όλα τα ιδιοκτησιακά σας δικαιώματα στο περιεχόμενό σας αλλά απαιτείται να παραχωρήσετε σε εμάς και σε άλλους χρήστες του ιστοτόπου μας περιορισμένη άδεια χρήσης, αποθήκευσης και αντιγραφής του εν λόγω περιεχομένου καθώς και διανομής και διάθεσής του σε τρίτους. Τα δικαιώματα που εκχωρείτε σε εμάς περιγράφονται παρακάτω.

Έχουμε επίσης το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ισχυρίζεται ότι τυχόν περιεχόμενο που εσείς έχετε αναρτήσει ή "ανεβάσει" στον ιστότοπό μας συνιστά παραβίαση των δικών του δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματός του στο απόρρητο.

Έχουμε το δικαίωμα να καταργήσουμε τυχόν αναρτήσεις που κάνετε στον ιστότοπό μας εάν, κατά την αποψή μας, η ανάρτησή σας δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

Εσείς είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου σας.

Δεν αποθηκεύουμε τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Δικαιώματα που μας εκχωρείτε για χρήση υλικού που "ανεβάζετε"

Όταν "ανεβάζετε" ή αναρτάτε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας μάς παραχωρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης του εν λόγω περιεχομένου:

 • μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, προετοιμασία παραγώγων έργων του περιεχομένου, καθώς και για προβολή και εκτέλεση του εν λόγω περιεχομένου που δημιουργείται από τον χρήστη σε σχέση με την υπηρεσία η οποία παρέχεται από τον ιστότοπο και σε διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης του ιστοτόπου ή της υπηρεσίας επ' αόριστον.

 • μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, μεταβιβάσιμη άδεια για άλλους χρήστες, συνεργάτες ή διαφημιζόμενους ώστε να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο για τους σκοπούς τους Ή σύμφωνα με τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου επ' αόριστον.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ιούς και δεν θα πρέπει να τους εισάγετε.

Δεν εγγυώμαστε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς.

Εσείς είσαστε υπεύθυνοι για τη ρύθμιση της τεχνολογίας των πληροφοριών σας, των προγραμμάτων υπολογιστών και της πλατφόρμας πρόσβασης στον ιστότοπό μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση του ιστοτόπου μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, "Δούρειους ίππους", "σκουλήκια", "λογικές βόμβες" ή άλλο υλικό κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή όπου είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένα με τον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης ή μέσω κατανεμημένης επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης. Αν παραβιάσετε αυτή τη διάταξη, θα έχετε διαπράξει ποινικό αδίκημα βάσει του Νόμου περί Καταχρηστικής Χρήσης Υπολογιστών του 1990. Από την πλευρά μας, θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παράβαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές γνωστοποιώντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας στη χρήση του ιστοτόπου μας θα παύσει αμέσως.

Κανόνες σχετικά με τη σύνδεση στον ιστότοπό μας

Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που είναι σωστός και νόμιμος και δεν βλάπτει ή δεν εκμεταλλεύεται τη φήμη μας.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο κατά τρόπο ώστε να υπονοείτε οποιασδήποτε μορφής συσχέτιση, έγκριση ή επικύρωση από την πλευρά μας, όπου αυτή δεν υπάρχει.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας μέσα σε οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν σας ανήκει.

Ο ιστότοπός μας δεν πρέπει να βρίσκεται είναι εντός πλαισίου σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο για οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου μας εκτός από την αρχική σελίδα.

Επιφυλλασσόμαστε του δικαιώματός μας να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Ο ιστότοπος στον οποίο συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας.

Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε ή να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου στον ιστότοπό μας εκτός από εκείνη που ορίζεται παραπάνω, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο info@peakstate.org.

Πολιτική αποδεκτής χρήσης

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Τι περιλαμβάνουν αυτοί οι όροι;

Η συγκεκριμένη πολιτική αποδεκτής χρήσης ορίζει τα ισχύοντα πρότυπα περιεχομένου όταν "ανεβάζετε" υλικό στον ιστότοπό μας, επικοινωνείτε με άλλους χρήστες στον ιστότοπό μας, συνδέεστε με τον ιστότοπό μας ή αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Είμαστε μία Εταιρεία Κοινωνικών Συμφερόντων καταχωρημένη στην Αγγλία και την Ουαλία με μητρώο εταιρείας 12690033 και με έδρα στη διεύθυνση Wellington House, London Colney, Ηνωμένο Βασίλειο.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση infor@peakstate.org.

Η χρήση του ιστοτόπου μας σημαίνει αποδοχή των συγκεκριμένων όρων από την πλευρά σας.

Η χρήση του ιστοτόπου μας από πλευράς σας σημαίνει ότι επιβεβαιώνετε πως αποδέχεστε τους όρους αυτής της πολιτικής και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς.

Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν πρέπει να κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας.

Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των όρων για μελλοντική αναφορά.

Υπάρχουν και άλλοι όροι που ενδέχεται να ισχύουν για εσάς.

Οι Όροι για τη χρήση του ιστοτόπου μας ισχύουν και για τη χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς.

Ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές των όρων της παρούσας πολιτικής.

Κατά καιρούς τροποποιούμε τους παρόντες όρους. Οποτεδήποτε θελήσετε να κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας, σας παρακαλούμε να ρίξετε μια ματιά σε αυτούς τους όρους ώστε να βεβαιωθείτε πως κατανοείτε τους όρους που ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η τελευταία φορά που επικαιροποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι όροι ήταν στις 31/03/2021.

Απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας ως εξής:

 • Με οποιοδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

 • Με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση καθίσταται παράνομη ή δόλια ή έχει οποιοδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή επίπτωση.

 • Με σκοπό την πρόκληση βλάβης ή την προσπάθεια πρόκλησης βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποε τρόπο.

 • Για να τρομοκρατήσετε, να προσβάλετε, να εκφοβίσετε ή να εξευτελίσετε κάποιο άτομο.

 • Για να αποστείλετε, να λάβετε εν γνώσει σ0ας, να "ανεβάσετε", να "κατεβάσετε", να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου μας.

 • Για να διαβιβάσετε ή να προκαλέσετε την αποστολή οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ή μη επιτρεπόμενου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρόμοιας προσέλκυσης πελατείας (spam).

 • Για να διαβιβάσετε εν γνώσει σας οποιαδήποτε δεδομένα, να αποστείλετε ή να "ανεβάσετε" οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, "Δούρειους ίππους", "σκουλήκια", "ωρολογιακές βόμβες", καταγραφείς πληκτρολόγησης, κατασκοπευτικό λογισμικό, λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων ή οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή προγράμματα ή παρόμοιους κώδικες υπολογιστών ειδικά σχεδιασμένους να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού ενός υπολογιστή.

Επίσης συμφωνείτε όσον αφορά τα εξής:

 • Να μην αναπαράγετε, δημιουργείτε διπλότυπα, αντιγράφετε ή επαναπωλείτε οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου μας κατά παράβαση όσων προβλέπουν οι όροι χρήσης του ιστοτόπου μας.

 • Να μην πραγματοποιείτε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρεμβαίνετε, να μην καταστρέφετε ή παρακωλύετε:

 • οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου μας

 • οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας

 • οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιείται κατά την παροχή του ιστοτόπου μας

 • ή οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό είναι στην κατοχή ή χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Διαδραστικές υπηρεσίες

Κατά καιρούς ενδέχεται να παρέχουμε διαδραστικές υπηρεσίες στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εξής:

 • Χώροι συζήτησης.

 • Πίνακες ανακοινώσεων.

Όπου παρέχουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία, θα σας δίδουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, εάν αυτή ελέγχεται και ποιος τρόπος ελέγχου χρησιμοποιείται (μεταξύ άλλων, εάν ο έλεγχος είναι ανθρωπογενής ή τεχνικός).

Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εκτιμήσουμε τυχόν πιθανούς κινδύνους για τους χρήστες (και ιδίως, για τα παιδιά) από τρίτα μέρη όταν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία που παρέχεται στον ιστότοπό μας και θα αποφασίζουμε κατά περίπτωση εάν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε έλεγχο στην εν λόγω υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους ελέγχου προς χρήση) ενόψει αυτών των κινδύνων. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επιβλέπουμε, να παρακολουθούμε ή να ελέγχουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία παρέχουμε στον ιστότοπό μας και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύπτει από τη χρήση οποιασδήποτε διαδραστικής υπηρεσίας από έναν χρήστη κατά παράβαση των προτύπων περιεχομένου μας, είτε η υπηρεσία είναι ελεγχόμενη είτε όχι.

Η χρήση οποιασδήποτε διαδραστικής μας υπηρεσίας από ανηλίκους υπόκειται στη συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα τους. Συμβουλεύουμε τους γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιήσουν μία διαδραστική υπηρεσία ότι είναι σημαντικό να ενημερώσουν τα παιδιά τους σχετικά με την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο, καθώς ο έλεγχος δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Οι ανήλικοι που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους ενδεχόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Στις περιπτώσεις που όντως ελέγχουμε μία διαδραστική υπηρεσία, κατά κανόνα θα σας παρέχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας με τον ελεγκτή, εάν προκύψει κάποιος προβληματισμός ή κάποια δυσκολία.

Πρότυπα περιεχομένου

Αυτά τα πρότυπα περιεχομένου ισχύουν σε οποιοδήποτε και σε όλα τα υλικά με τα οποία θέλετε να συμβάλλετε στον ιστότοπό μας (Συμβολή) καθώς και σε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία σχετίζεται με αυτό το υλικό.

Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τα Πρότυπα Περιεχομένου τόσο κατά το πνεύμα όσο και κατά το γράμμα. Τα πρότυπα ισχύουν σε κάθε επιμέρους τμήμα οποιασδήποτε Συμβολής καθώς και στο σύνολό της.

Το Peak State θα καθορίζει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, αν μία Συμβολή παραβιάζει τα Πρότυπα Περιεχομένου.

Μία Συμβολή θα πρέπει:

 • να είναι ακριβής (όπου αναφέρονται γεγονότα).

 • να είναι ειλικρινής (όπου αναφέρονται απόψεις).

 • να συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο σε οποιαδήποτε χώρα πραγματοποιείται η ανάρτησή της.

Μία Συμβολή δεν πρέπει:

 • να είναι δυσφημιστική για οποιοδήποτε άτομο.

 • να είναι άσεμνη, προσβλητική, να εκφράζει μίσος ή να είναι εμπρηστική.

 • να τρομοκρατεί, να προσβάλλει, να εκφοβίζει ή να εξευτελίζει.

 • να προωθεί υλικό σεξουαλικού περιεχομένου.

 • να περιλαμβάνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

 • να προάγει τη βία.

 • να προάγει διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.

 • να παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων ή εμπορικά σήματα οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

 • να είναι πιθανό να εξαπατήσει οποιοδήποτε άτομο.

 • να παραβιάζει οποιοδήποτε νομικό καθήκον έναντι τρίτου μέρους, όπως ένα συμβατικό καθήκον ή ένα καθήκον εμπιστοσύνης.

 • να προωθεί οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο ή δραστηριότητα.

 • να συνιστά ασέβεια προς το δικαστήριο.

 • να είναι απειλητικό, κακοποιητικό ή να παραβιάζει το απόρρητο κάποιου άλλου ατόμου ή να προκαλεί ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπο άγχος.

 • να είναι πιθανό να προκαλέσει παρενόχληση, αναστάτωση, αμηχανία, ανησυχία ή όχληση οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

 • να προβεί σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου ή σε παραπλάνηση της ταυτότητάς σας ή της σχέσης σας με οποιοδήποτε άτομο.

 • να δώσει την εντύπωση ότι η Συμβολή προέρχεται από το Peak State, σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει.

 • να υποστηρίζει, να προωθεί, να παρακινεί οποιοδήποτε μέρος ώστε να διαπράξει ή να υποβοηθήσει οποιαδήποτε παράνομη ή εγκληματική ενέργεια όπως (χάριν παραδείγματος και μόνο) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή κατάχρηση υπολογιστή.

 • να περιέχει μία δήλωση την οποία γνωρίζετε ή πιστεύετε, ή έχετε εύλογους λόγους να πιστεύετε, ότι τα μέλη του κοινού στο οποίο δημοσιεύεται ή πρόκειται να δημοσιευτεί η δήλωση είναι πιθανό να κατανοήσουν ως άμεση ή έμμεση ενθάρρυνση ή άλλη προτροπή για ανάθεση, προετοιμασία ή υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών.

 • να περιέχει οποιαδήποτε διαφήμιση ή να προωθεί οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή διαδικτυακούς συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους.

Παραβίαση της παρούσας πολιτικής

Όταν θεωρήσουμε πως έχει συντελεστεί παραβίαση της παρούσας πολιτικής αποδεκτής χρήσης, ενδέχεται να αναλάβουμε τη δράση που θεωρούμε σκόπιμη.

Η μη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη πολιτική αποδεκτής χρήσης συνιστά ουσιαστική παραβίαση των όρων χρήσης σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη όλων ή οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • άμεση, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

 • άμεση, προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση οποιασδήποτε Συμβολής έχετε "ανεβάσει" στον ιστότοπό μας.

 • έκδοση προειδοποίησης για εσάς.

 • νομικές διαδικασίες εναντίον σας για αποζημίωση όλων των δαπανών βάσει αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εύλογων διοικητικών και νομικών εξόδων) που προκύπτουν από την παράβαση.

 • περαιτέρω νομική αγωγή εναντίον σας.

 • γνωστοποίηση στις αρχές επιβολής του νόμου πληροφοριών που εμείς κρίνουμε ως εύλογα αναγκαίες ή όπως απαιτείται από τον νόμο.

Αποκλείουμε την ευθύνη μας για όλες τις ενέργειες που ενδέχεται να αναλάβουμε ως απάντηση σε παραβιάσεις της συγκεκριμένης πολιτικής αποδεκτής χρήσης. Οι ενέργειες που ενδέχεται να αναλάβουμε δεν περιορίζονται σε όσες περιγράφονται παραπάνω και ενδέχεται να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θεωρούμε εύλογα κατάλληλη.

Τρόποι μεταβίβασης της παρούσας σύμβασης

Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων όρων σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέοτιο δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματά σας βάσει των παρόντων όρων.